هیئت اندیشه‌ورز کانون‌های مساجد شهرستان سبزوار تشکیل شد
هيئت انديشه‌ورز کانون‌هاي مساجد شهرستان سبزوار تشکيل شد

هیئت اندیشه‌ورز کانون‌های مساجد شهرستان سبزوار تشکیل شد

هيئت انديشه‌ورز کانون‌هاي مساجد شهرستان سبزوار با حضور رئيس دبيرخانه شوراي سياست‌گذاري و معاون فرهنگي هنري ستاد هماهنگي کانون‌هاي مساجد کشور تشکيل شد.
شناسه خبر : 42463 تاریخ انتشار : ۳۰ آبان ۱۴۰۱ زمان انتشار : ۱۰:۰۳

به گزارش ستاد ارتباطات رسانه ای (فهما) از خراسان رضوی، گردهمایی مدیران کانون های مساجد شهرستان سبزوار با هدف انتخاب و تشکیل هیئت اندیشه ورز کانون های مساجد این شهرستان با حضور «محمد تقی  محمدیان» رئیس دبیرخانه شورای سیاستگذاری ستاد کانون‌های مساجد و «مهدی مقدم» معاون فرهنگی هنری این ستاد برگزار شد.

در جریان برگزاری این گردهمایی، محمدیان با اشاره به کارکرد های اجتماعی و توحیدی مسجد گفت: اندیشه توحیدی و نظریه انقلاب اسلامی؛ باطل السحر ترفند های دشمنان در عرصه فرهنگی و هنری است، بنابراین باید همه کارکرد های مسجد را هوشمندانه فعال کنیم.

رئیس دبیرخانه شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد با بیان اینکه در عرصه فعالیت‌های رسمی فرهنگی هنری، عمده ترین جبهه حق و باطل میدان فرهنگ و هنر است، گفت: برای تربیت انسان های باورمند به ارزش های انقلابی و ایمانی باید به مسجد توجه و ویژه هدفمند داشته باشیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مسجد جایگاه تربیت انسان های شایسته و جهادی است،تصریح کرد: هیئت های اندیشه ورز کانون های مساجد با باور مندی به ظرفیت های عظیم مسجد و اعضای کانون‌ها، با نگاه مسئله محوری شبکه مسائل و مشکلات را شناسائی و برای حل این مشکلات راهکار ارائه دهند.

محمدیان با بیان اینکه در دور جدید فعالیت ها و برنامه‌ریزی‌های کانون‌های مساجد کشور نگاه به ظرفیت های مساجد و فعال سازی این ظرفیت ها محور و اساس خواهد بود گفت : کانون های مساجد شأن حلقه های میانی در عرصه فعالیت های فرهنگی هنری را برعهده دارند.

گفتنی است در پایان جلسه، اعضای هیئت اندیشه ورز کانون های مساجد شهرستان سبزوار متشکل از مدیران کانون‌های فرهنگی هنری «انتظار»؛ «شهدای استیر»؛  «شیدای شهادت» و «پورصالح» انتخاب و معرفی شدند.